Bloey privacybeleid

Bij Bloey voelen we ons verantwoordelijk om uw persoonsgegevens te beschermen en uw privacy te bewaken. We geloven in het belang van het transparant, persoonlijk en betrouwbaar maken van onze diensten. Daarom hanteren wij een privacybeleid dat hier recht aan doet.

1. Wanneer is dit Privacybeleid van toepassing?

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld door Bloey voor de online diensten die we bieden aan consumenten. U kunt meer te weten komen over Bloey, op www.bloey.nl.

Dit Privacybeleid bevat informatie over hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen die u ons geeft wanneer u onze websites en social media pagina’s bezoekt, onze Bloey app gebruikt of contact met ons opneemt.

Onze Online Diensten kunnen links naar andere websites bevatten. Hoewel deze websites zorgvuldig zijn uitgekozen, kunnen we geen verantwoordelijkheid dragen voor de verkrijging van uw persoonsgegevens door deze websites. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van websites die niet in beheer zijn van Bloey.

2. Persoonsgegevens van kinderen

We begrijpen het belang van het bewaken van de privacy van kinderen. Om die reden verzamelen we niet bewust persoonsgegevens van kinderen zonder de vereiste goedkeuring van hun ouders. We vragen kinderen onder de 16 jaar die bij het gebruik van onze Online Diensten hun persoonsgegevens willen achterlaten, om hun ouder of voogd dit te laten doen.

We kunnen leeftijdsgrenzen vaststellen om mee te doen aan kansspelen of andere promoties. Deze beperking zal dan worden gesteld in de algemene voorwaarden van zo’n actie. We kunnen vragen om uw persoonsgegevens, zoals uw geboortedatum, voor doeleinden van leeftijdsverificatie en om geldende leeftijdsbeperkingen te handhaven.

3. Voor welke doeleinden gebruiken we uw informatie?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor verschillende doeleinden. We kunnen u op de hoogte houden van nieuwe producten en evenementen, van ons, maar ook van onze partners. We kunnen promoties en kansspelen organiseren. We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te helpen en te reageren op uw vragen. Verder gebruiken we uw informatie voor het verbeteren van het spaarprogramma van Bloey en doeleinden, zoals onderzoek en data-analyse, die ons en onze partners helpen om de Bloey gebruikers te begrijpen en onze producten en Online Diensten te verbeteren. Uw persoonsgegevens worden door Bloey hierbij niet overgedragen aan partners of commerciële partijen.
Bij verzilvering van uw voucher ter aankoop van een product dat door de partner van Bloey wordt aangeboden kan van u gevraagd worden of u uw naam, adres en emailadres wilt verstrekken aan de partner. Wanneer u daar mee instemt, kan de partner rechtstreeks een klantrelatie met u als deelnemer onderhouden. Met uw instemming gaat u er mee akkoord dat de partner u mag benaderen en berichten mag sturen om aanbiedingen, promoties of uitnodigingen aan u kenbaar te maken.

3.1 Nieuwsbrieven en informatiemateriaal

Wat houdt dit doel in?
U kunt zich inschrijven voor nieuwsbrieven van Bloey of ons vragen u informatiemateriaal toe te zenden. Uw persoonsgegevens worden dan gebruikt om u te informeren over de producten en diensten van Bloey zoals aangeduid op het moment van inschrijven.

Welke informatie gebruiken we voor dat doel?
We verzamelen persoonsgegevens die nodig zijn om u nieuwsbrieven en informatiemateriaal toe te sturen. Deze informatie kan bestaan uit voor- en achternamen, woonadressen en e-mailadressen. U kunt ervoor kiezen om ons andere details te geven, zoals uw leeftijd of beroep.

Hoe lang slaan we uw informatie op voor dit doel?
Als u niet op een verzendlijst wil staan, kunt u zichzelf altijd uitschrijven (via ‘opt-out’ of door contact met ons op te nemen). In dat geval sturen we u geen nieuwsbrieven meer. Persoonsgegevens verkregen voor het sturen van informatiemateriaal worden verwijderd of gearchiveerd nadat het materiaal naar u is verzonden.

3.2 Locatiegegevens en Spaarprogramma

Wat houdt dit doel in?
We verzamelen mogelijk informatie over uw locatie wanneer uw (mobiele) apparaat en de instellingen van de app het delen van locatiegegevens toestaan. Het GPS-signaal van uw apparaat stelt ons bijvoorbeeld in staat om uw bepaalde berichten te tonen, zoals een filmpje, of uw Bloey-euro saldo bij te werken, of een link naar een internetpagina te tonen. Bloey gebruikt uw locatiegegevens alleen wanneer u de locatievoorzieningen op uw apparaat en in de app heeft aanstaan.

Locatiegegevens worden bij gebruik van de Bloey-app gebruikt om Deelnemers aan het spaarprogramma te belonen. Bij Bloey wordt je beloont voor je tijdsbesteding aan de binnenstad. Per tijdseenheid van telkens enkele minuten wordt er onder bepaalde omstandigheden een beloning in de vorm van een saldo toevoeging van Bloey-euro’s aan je Bloey account toegevoegd. Sparen gebeurt door het delen van je locatiegegevens met Bloey. Je kunt nagaan of je spaart. Wanneer het poppetje naast het Bloey saldo in de Bloey-app gekleurd is spaar je, je saldo zal dan ook geregeld aangepast worden. Wanneer het poppetje zwart of rood is spaar je niet.

Een andere reden waarom we locatiegegevens via de Bloey-app verzamelen is omdat we als Bloey de doelstelling hebben het offline winkelen, het bezoeken van de binnenstad leuker te maken en beter te laten aansluiten bij de wensen en voorkeuren van de Deelnemers aan het spaarprogramma. Door locatiegegevens te verzamelen en te gebruiken wil Bloey er voor zorgen dat de Partners van Bloey, zoals winkels, Horeca en bijvoorbeeld cultuurinstellingen, een beter een gerichter, relevanter en persoonlijker kunnen communiceren naar de Bloey Deelnemers.

Welke informatie gebruiken we voor dat doel?
We gebruiken informatie over de locatie die we ontvangen van uw apparaat.

Hoe lang slaan we uw informatie op voor dit doel?
Verkregen locatiegegevens worden opgeslagen voor data-analyse en het opstellen van consumentenprofielen. Wanneer verkregen locatiegegevens tot profielen zijn verwerkt en de locatiegegevens profielen niet langer beïnvloeden en dus niet meer van belang zijn worden ze vernietigd.
U kunt het gebruik van informatie over uw locatie beheren onder “Voorkeuren” onder het kopje “account” in de Bloey-app.

3.3 Vragen en verzoeken

Wat houdt dit doel in?
We gebruiken uw persoonsgegevens om te reageren wanneer u contact met ons opneemt, via de telefoon, e-mail, social media of post. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om te reageren op uw vraag of verzoek.

Welke informatie gebruiken we voor dat doel?
We registreren uw vraag of bijvoorbeeld klacht in onze klantenservice administratie. We vragen u om uw contactgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres en alle andere persoonsgegevens die nodig kunnen zijn om uw vraag te beantwoorden.

Hoe lang slaan we uw informatie op voor dit doel?
Uw informatie zal maximaal twee jaar worden opgeslagen. Na afloop van deze periode wordt uw informatie verwijderd of gearchiveerd.

3.4 E-commerce

Wat houdt dit doel in?
We bieden onze producten zoals kortingsbonnen, ofwel vouchers aan via onze Bloey-app. Wanneer u ervoor kiest om onze producten te kopen, zullen uw gegevens worden gebruikt om uw aankoop te registreren en af te handelen en de producten te leveren.

Welke informatie gebruiken we voor dat doel?
We registreren, afhankelijk van de precieze diensten, transactiegegevens (zoals uw naam, adres en de bestelling). Wij kunnen uw gegevens ook delen met anderen, zoals transportbedrijven of Partners.

Hoe lang slaan we uw informatie op voor dit doel?
Uw gegevens worden twee jaar bewaard. Afhankelijk van de toepasselijke (civiele of fiscale) wetgeving of noodzaak, kunnen uw gegevens mogelijk voor een langere periode worden opgeslagen.

3.5 Data-analyse

Wat houdt dit doel in?
Wanneer u gebruik maakt van onze Online Diensten verzamelen we 'technische' informatie van uw apparaat en over uw online gedrag. Deze informatie wordt gebruikt om onze Online Diensten, onze producten en uw gebruikservaring te verbeteren.

Welke informatie gebruiken we voor dat doel?
We verzamelen informatie zoals het IP-adres en MAC-adres van uw computer, tablet of smartphone, informatie over het besturingssysteem van uw computer, tablet of smartphone, de internetbrowser waarmee u surft, de delen van de Website of App die u bezoekt, de duur van een bezoek/sessie en de berichten of producten die u selecteert of koopt in onze Bloey-app.

Hoe lang slaan we uw informatie op voor dit doel?
Verkregen technische informatie wordt opgeslagen voor data-analyse en het opstellen van consumentenprofielen. Wanneer verkregen locatiegegevens tot profielen zijn verwerkt en de locatiegegevens profielen niet langer beïnvloeden en dus niet meer van belang zijn worden ze vernietigd.

3.6 Social Media

We zijn actief op verschillende social media platforms, zoals Twitter, Pinterest, YouTube, Instagram en Facebook. Als u met ons communiceert via onze social media pagina's (bijvoorbeeld door het plaatsen van een reactie, het uploaden van media, het verzenden van een persoonlijk bericht of door volger te worden door te klikken op de "Vind ik leuk"/like knop), kunnen we persoonsgegevens over u ontvangen zoals uw (gebruikers)naam, uw profielfoto, uw woonplaats, uw e-mailadres en uw geslacht.

Wat houdt dit doel in?
Via sociale media kunt u foto's, filmpjes en reacties delen. Wij zijn actief op sociale media omdat we geloven dat uw reacties, ervaringen, beoordelingen en andere informatie onze producten en diensten verbeteren. We gebruiken onze social media pagina's om u te informeren over producten, promoties en andere activiteiten.

Welke informatie gebruiken we voor dat doel?
Als u ervoor kiest om informatie te delen door het publiceren van reacties, beoordelingen, foto's of filmpjes gebruiken we deze informatie. Soms ontvangen we ook persoonsgegevens over u van het social media platform zelf, zoals uw (gebruikers)naam, uw profielfoto, uw woonplaats, uw e-mailadres of uw geslacht. Uw informatie is zichtbaar voor ons en andere gebruikers van onze social media pagina's. Soms delen we filmpjes via onze YouTube-kanalen of berichten op andere kanalen.

Hoe lang slaan we uw informatie op voor dit doel?
We slaan uw informatie, foto’s en filmpjes op tot maximaal 6 maanden na gebruik van onze social media pagina’s, tenzij de opgeslagen informatie daarna ook nog relevant is en de deelnemer ook nog steeds deelneemt aan het Spaarprogramma van Bloey.

Meer informatie over privacy en social media?
We raden u aan om even tijd te nemen om het privacybeleid en de voorwaarden te lezen voor het gebruik van de sociale media platformen die u gebruikt. Deze gelden ook voor informatie die wordt geplaatst op onze social media pagina's en kunnen afwijken van het eigen Privacybeleid van Bloey.

4. Welke derde partijen hebben toegang tot uw informatie?

We stellen bepaalde persoonsgegevens slechts beschikbaar aan partners die met ons samenwerken om producten en diensten te leveren wanneer dat vooraf duidelijk aan u gemeld wordt. Bijvoorbeeld wanneer een (kortings)voucher bij een Partner gebruikt, kan het in de voucher voorwaarden opgenomen zijn dat bij het verzilveren van de voucher persoonsgegevens aan de Partner beschikbaar worden gesteld.

Als uitzondering op het vorengaande geldt dat persoonsgegevens uitsluitend worden verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en/of opsporingsinstanties als Bloey daartoe wettelijk verplicht is.

5. Hoe beschermen we uw informatie?

We begrijpen het belang van het veilig bewaren van uw persoonsgegevens. Daarom hebben we verschillende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijk gebruik. Onze systemen en applicaties worden beschermd volgens de geldende normen voor de beveiliging van gegevens, zoals beveiligde servers, firewalls en versleuteling, en ook de fysieke bescherming van gebieden waar de informatie is opgeslagen.

6. Verzoeken tot inzage, correctie en verwijdering

Op verzoek zullen wij u een overzicht van uw persoonsgegevens geven. Wanneer de informatie onjuist blijkt te zijn of het bewaren ervan in strijd blijkt te zijn met geldende wet- en regelgeving, zullen we uw gegevens corrigeren of verwijderen. We kunnen verzoeken weigeren indien deze onredelijk zijn of de privacy van anderen in gevaar brengen. Ook kunnen verzoeken worden geweigerd indien lokale wetgeving geen recht op inzage geeft. Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering kunnen worden ingediend via het contactformulier op de website www.bloey.nl.

7. Ander privacybeleid van Bloey

Los van dit Privacybeleid, kunnen bepaalde acties, campagnes en promoties aanvullende privacyvoorwaarden bevatten. Neemt u alstublieft even de tijd om uzelf bekend te maken met zulke voorwaarden voordat u deelneemt aan zulke acties, ampagnes of promoties.

8. Veranderingen in dit Privacybeleid

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd veranderen als er nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. Bloey raadt u aan om dit Privacybeleid regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van veranderingen.